Chúng ta thường hay bị sống và tư duy trong cái kén của mình, cho dù lớn lên nhưng không thoát khỏi những định kiến, lối sống hàng ngày. Chúng ta thường thỏa hiệp với chính mình, "chuyện đó không ai làm được", "chuyện đó nguy hiểm lắm" và rồi an phận.
Năm 1899, Charles H. Duell, trưởng Văn phòng cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ từng nói: “Mọi thứ có thể phát minh được đã được phát minh hết rồi”. Rõ ràng tư duy của ông vẫn nằm trong giới hạn hiểu biết lúc đó của chính mình.

Muốn sáng tạo hãy thoát khỏi những điều ấy, hãy think out of the box. Một khi chúng ta dám chấp nhận mạo hiểm, thách thức và khao khát với cái mới, lúc đó mới dám vượt ra ngoài cái hộp của chính mình.
Chúng ta cũng biết Copernicus là người đưa ra học thuyết trái đất quay xung quanh mặt trời còn Gallileo dù chết vẫn kiên quyết: “Dù sao thì trái đất vẫn quay”. Và chúng ta nên nhớ lúc đó khoa học chưa phát triển như bây giờ.

Đối với doanh nghiệp, nhà quản trị think out of the box là rất quan trọng. Ngoài việc tìm kiếm và tận dụng ý tưởng mới còn phải nuôi dưỡng và chấp nhận mạo hiểm với ý tưởng thiết thực.

Người Mỹ có câu: Sống là để thay đổi, con người và tổ chức phải luôn thay đổi để tiến lên phía trước.

Một phần nội dung chia sẻ với lớp CEO SG3, các bạn hãy đợi đấy.

Vương Thanh Long

Bài viết được chia sẻ lại trên diễn đàn SEOTime.edu.vn
Link bài viết: Think out of the box