lương lậu tháng 13 bản chất là 1 khoản tiền thưởng theo lương. Căn cứ vào kết quả hoạt động trong năm, đơn vị thưởng cho công nhân. Tên gọi là lương tháng 13 nhưng tổ chức nên căn cứ vào lợi nhuận trong năm và chừng độ hoàn tất công việc của người lao động để trích thưởng. bởi vậy, mức lương tháng 13 được căn cứ vào lợi nhuận, chứ ko căn cứ vào mức lương hàng tháng của người lao động.
Vậy lương thuởng tháng 13 được quy định như thế nào? Tôi xin chia sẻ sở hữu Cả nhà bài viết: lương bổng tháng 13 mang được đưa vào giá tiền không?

một. Theo Luật lao động

Theo điều 103 Bộ luật cần lao 2012 quy định về “Tiền thưởng” như sau:

– Tiền thưởng là khoản tiền mà DN thưởng cho NLĐ căn cứ vào hậu quả SXKD hằng năm và mức độ hoàn thành công tác của NLĐ.
– Quy chế thưởng do DN quyết định và công bố công khai tại nơi làm cho việc sau khi tham khảo quan điểm của công ty đại diện tập thể cần lao tại cơ sở vật chất.

Theo Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định như sau:

– Căn cứ vào thành quả phân phối, buôn bán hàng năm và chừng độ hoàn tất công tác của NLĐ, DN thưởng cho NLĐ trên hạ tầng giao kèo cần lao, thỏa ước lao động tập thể mà 2 bên đã thỏa thuận.
– DN sở hữu nghĩa vụ ban hành quy chế thưởng để thực hành đối có NLĐ sau lúc tham khảo quan điểm ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được ban bố công khai trong công ty.

2. Theo chính sách thuế

Theo Điểm hai.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản khoảng giá không được trừ gồm:

– những khoản lương lậu, tiền thưởng cho công nhân không được ghi cụ thể điều kiện thừa hưởng và mức được lợi tại 1 trong các giấy tờ sau: giao kèo lao động; Thỏa ước cần lao tập thể; Quy chế vốn đầu tư của đơn vị, Tổng đơn vị, Tập đoàn; Quy chế thưởng do chủ toạ Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy chế nguồn vốn của doanh nghiệp, Tổng đơn vị.

Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC quy định: các khoản thu nhập chịu thuế TNCN gồm:

– tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất lương lậu, tiền công dưới những hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Như vậy:

a/Tiền lương tháng 13 ( hay tháng 14, 15…) là 1 khoản tiền thưởng, được tính vào khoảng giá được trừ, nếu khoản thưởng đó được ghi ở một trong những văn bản sau của doanh nghiệp:

– hợp đồng cần lao

– Thoả ước cần lao tập thể

– Quy chế nguồn vốn

– Quy chế thưởng

b/ tiền lương tháng 13 buộc phải ưa thích sở hữu kết quả buôn bán của đơn vị, và mức độ hoàn tất công tác của công nhân. Sau khi trích lương, không được làm ảnh hưởng rộng rãi tới lợi nhuận của tổ chức

lương lậu tháng 13 ko bị giới hạn như lương thuởng, tiền công trong tháng khiến việc thường ngày. có thể ko bằng một tháng lương bình quân, nhưng cũng mang thể bằng rộng rãi tháng lương của công nhân, tùy theo thành quả marketing của tổ chức

c/ lương lậu tháng 13 bắt buộc chịu thuế TNCN.

– lúc trích lương tháng 13, công ty được trích vào khoảng giá của năm Con số.

– lúc chi trả lương tháng 13, tuỳ vào thời khắc chi trả để tính thu nhập chịu thuế TNCN của công nhân vào năm Báo cáo hay năm sau.

chi tiết : Công văn số: 1699/TCT-CS về lương bổng tháng 13 và chi phí kiểm toán

thí dụ :

Trích lương tháng 13 của năm 2015:

công ty được tính vào khoảng giá được trừ khi xác định thuế TNDN của năm 2015

giả dụ tổ chức chi cho người lao động vào năm 2015 thì lương thuởng tháng 13 được tính gộp vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động năm 2015

trường hợp doanh nghiệp chi cho công nhân vào năm 2016 thì lương thuởng tháng 13 được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của công nhân năm 2016.

Nghe mang vẻ quanh khó hiểu mang các CEO không nhỉ ?Tuy nhiên, các CEO chỉ buộc phải hiểu là: 
- lương thuởng tháng 13 ( hay thưởng ) chỉ được thực hành khi mang lợi nhuận, sau lúc thưởng xong, ko làm cho doanh nghiệp trong khoảng lãi thành lỗ
- giả dụ với lãi, hãy chi thưởng tử tế công khai, và tính thuế TNCN cho người lao động. ko việc gì cần hạn chế thuế hay trốn thuế gì cả.
- Việc khiến cho những hồ sơ cho thích hợp, như mình nêu trên, hãy yêu cầu kế toán của bạn phải làm cho nhé